24 post Pentecosten

(Als je zo veel mogelijk in het Latijn doet, hoef je niet meer (of minder) na te denken over je vertalingen tussen Nederlands en Engels….

Translation issues between Dutch and English are somewhat reduced when you do as much as possible in Latin….)

Na de Hoogmis afgelopen zondag was er in de Agnes een processie met relieken van het Heilig Kruis en de Doornenkroon. Daarna mochten de gelovigen de reliekwie vereren. Hier een filmpje.

After High Mass at St. Agnes’ last Sunday we had a procession with a relic of the Most Holy Cross and the Crown of Thorns. After the procession the faithful were able to venerate the relics. Here’s a short video.

Advertisements

Pontificale Hoogmis met kardinaal Burke | Pontifical High Mass with Cardinal Burke

Vandaag heeft Raymond kardinaal Burke, prefect van de Apostolische Signatuur, de Mis opgedragen in de Agneskerk. Het was prachtig! Hier zijn een paar foto’s (pro-foto’s op de Agnessite). Filmpjes komen later – uploaden duurt een tijdje. Geniet ervan 🙂

Today Raymond Cardinal Burke, Prefect of the Apostolic Signature, offered Mass in St. Agnes’. It was stunning! Here you can see a few photos (professional photos on the parish website); videos will come later as uploading them takes a while. Enjoy 🙂

Mgr. Punt van Haarlem-Amsterdam geeft de preek - Bp. Punt of Haarlem-Amsterdam delivers the homily

Meer foto’s hier!

More photos here!