24 post Pentecosten

(Als je zo veel mogelijk in het Latijn doet, hoef je niet meer (of minder) na te denken over je vertalingen tussen Nederlands en Engels….

Translation issues between Dutch and English are somewhat reduced when you do as much as possible in Latin….)

Na de Hoogmis afgelopen zondag was er in de Agnes een processie met relieken van het Heilig Kruis en de Doornenkroon. Daarna mochten de gelovigen de reliekwie vereren. Hier een filmpje.

After High Mass at St. Agnes’ last Sunday we had a procession with a relic of the Most Holy Cross and the Crown of Thorns. After the procession the faithful were able to venerate the relics. Here’s a short video.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s